Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Коефіцієнти квадратного рівняння: a = 1, b = -6, c = 11. Складіть квадратне рівняння та знайдіть його корені.

Алгебра: новые вопросы