Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Очень Складіть лінійне рівняння з двома змінними, щоб пара чисел х=3, у = -1 була розв'язком даного рiвняння.

Алгебра: новые вопросы