Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Узагальнення і закріплення знань. «Закінчи речення». усно Періодичний стан організму людини, який харак¬теризується виключенням свідомості і зниженням здатності нервової системи називається…
Сон включає дві фази ….
Сновидіння ми бачимо під час ….. фази сну.
До порушень сну належать: …., ….
Зазвичай тривалість сну становить …. год. на добу.
Біоритмами називаються….
Розрізняють:……………….. біоритми.
До внутрішніх біоритмів відносять…..
Добові біоритми контролюються…..
Зовнішні біоритми пов’язані із….
За хронотипами людей поділяють на …..

Биология: новые вопросы