Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Доповнити речення. 1. Життєвий цикл вищих спорових рослин складається з чергування двох поколінь - … і... 2. На спорофіті утворюються спороносні органи - … 3. У спорангіях утворюються … 4. Із спори виростає … 5. На гаметофітах розміщуються статеві органи двох типів: чоловічі ……, й жіночі ……. 6. В архегоніях утворюються ….., а в антеридіях - ….. 7. Унаслідок злиття двох гамет утворюється …. 8. Із виходом на суходіл рослинний світ розвивався за напрямом переважання в життєвому циклі …..

Биология: новые вопросы