Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1.Укажіть науку, яка вивчає різноманітність рослин, поділ їх на групи: а) екологія б) ботаніка в) цитологія г) систематика
2.Укажіть групу рослин, до якої належать мак та яблуня:
а) мохи б) папороті в) голонасінні г) покритонасінні
3.Укажіть рослини, які розмножується спорами:
а) сосна звичайна б) плаун булавоподібний в) суниця садова г) щитник
чоловічий або чоловіча папороть
4.Укажіть рослину, в життєвому циклі якої переважає гаметофіт:
а) малина б) орхідея в) зозулин льон г) щитник чоловічий
5.Укажіть ознаки покритонасінних
а) формування спор б) розмноження насінням в) утворення гаметофіту г)
утворення плоду
6. Укажіть багатоклітинні рослини, у яких відсутні вегетативні органи.
А) голонасінні б) водорості в) хвощі г) папороті
7.Укажіть нитчасту водорість
а) хлорела б) хламідомонада в) спірогіра г) ламінарія
8.Укажіть вищу спорову рослину
а) хвощ польовий б) ялинка в) підсніжник г) ламінарія
9. Опишіть життєвий цикл моху.
10. Опишіть життєвий цикл папороті.
11. Чому ми не можемо знайти квітку папорот

Биология: новые вопросы