Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

До якої групи екологічних факторів належить симбіоз? А. До абіотичних
Б. до антропічних
В. до біотичних
г. інша відповідь

Биология: новые вопросы