Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1.Що таке симбіоз? 2.Поясніть явище мікоризи у
грибів.
3.Яким чином може змінитися
живлення трутовика?(від
паразитичного до сапротрофного).
4.навідіть приклади сапротрофних
грибів та їх значення.

Биология: новые вопросы