Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

2. Учні на уроці за до мікроскопа ознайомилися з
рухом цитоплазми в
клітинах листка елодеї.
Укажіть метод вивчення
організмів, який вони для
цього використали.
А.
експеримент
В. ПОРІВНЯННЯ
Б.

Г. опис

Биология: новые вопросы