Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

У земноводних розвиток : а) простий ; б) з перетворенням . 2. До нагніздних птахів належить: а) горобець; б) куропатва.
3. Яйце плазунів має такі оболонки:
II рівень
4. Як поділяються птахи за переміщенням відповідно до пір року ? Приклади.
5. «Так» чи «Hi» ?
Квакші живуть у лісах.
Бурозубка - найменша тварина з ряду комахоїдних.
Черепахи мають однакові зуби.
6. Докінчити речення : а) Сумчасті - це ...
6) Нерест - це ...
в) Розрізняють такі види пірʼя :
III рівень
7. Охарактеризувати ознаки пристосованості риб до середовища життя.
8. Які риси схожості є між ссавцями і плазунами ?
IV рівень
.Охарактеризувати і порівняти три групи ссавців залежно від особливостей розмноження і розвитку. Зробіть висновок щодо походження ссавців. ШВИДКО,

Биология: новые вопросы