Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1. У плазунів розвиток : а) простий ; 6) з перетворенням. 2. Дихальна система птахів має : а) дихальні мішки та легені; б) тільки легені.
3. Звідки походить назва «ссавці» ?
II рівень
4. Як поділяються ссавці за розмноження? Навести приклади.
5. «Тан» чи «Ні» ?
Їжак належить до гризунів.
Резонатори - голосові мішки, що мають самки жаб.
У крокодилів чотирикамерне серце.
6. Докінчити речення :
а) Плацента - це ..
6) Регенерація - це ...
в) Скати - це
III рівень
7. Охарактеризувати ознаки пристосованості ропух до життя на суходолі.
(8. Які риси схожості є між птахами і плазунами?
IV рівень
9. Чому найрозвиненіший мозок серед комах мають бджоли і мурашки хребетних - ссавці ? Відповідь аргументуйте.

Биология: новые вопросы