Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Завдання з Зарубіжної літератури Дайте відповідь на питання: «Чия доля драматичніша – Онєгіна чи Печоріна?»

Вимоги до роботи:

не менше 10 речень; використовувати словосполучення «на мою думку», «я вважаю» і т. д.; відповідь повинна складатися зі вступу, основної частини і висновку; необхідно наводити приклади життєвих подій героїв, їх аналіз.

Другие предметы: новые вопросы