Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Біогеоценози міських екосистем. Урбанізовані біогеоценози 1. Антропогенний і урбанізований ландшафт. Урбанізовані біотопи. 2. Шляхи формування флори та фауни міських систем. Антропогенний (техногенний) вплив на угруповання тварин і рослин міських скосистем та особливості структурно- функціональної організації популяцій різних організмів в умовах урбоекосистеми. 3. Функції рослинного покрову в міських системах. Фітомеліараційні системи та їх кваліфікація. Властивості рослин, що використовуються для озеленення міст. 4. Зелені смуги (зони) та їх призначення та екологічна роль. Визначення встановлення розмірів зелених зон в містах України. 5. Охорона та використання лісів зелених зон міських систем. терміново потрібен реферат, ів

Другие предметы: новые вопросы