Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Добрий день. До іть будь ласка з відповіддю 3. Виберіть і обґрунтуйте правильний варіант відповіді: Фірма працює згідно з технологією, при якій рівняння ізокванти дев’яти одиниць випуску має вигляд: К = 81/L. Яка віддача від масштабу характерна для даної технології:
а) постійна;
б) зростаюча;
в) спадна?

Экономика: новые вопросы