Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Яким чином групуються документи, що входять до сукупності матеріалів щодо кредиту? Виберіть одну відповідь:
Документи групуються наступним чином:
­ юридичні документи;
- фінансові документи;
- організаційні документи;
- маркетингові документи;
- матеріали щодо кредитоспроможності позичальника.
Документи групуються наступним чином:
­ юридичні документи, що засвідчують наявність кредитних відносин між позичальником і банком;
­ фінансово-економічна інформація (бухгалтерські баланси, звіти про прибуток і збитки, бізнес-плани та ін.);
­ матеріали щодо кредитоспроможності позичальника (довідки, отримані від інших банків, запити, листи, звіти аудиторських фірм, власні висновки банку щодо кредитоспроможності позичальника та ін.).
Документи групуються наступним чином:
­ юридичні документи, що засвідчують наявність кредитних відносин між позичальником і банком;
­ фінансово-економічна інформація (бухгалтерські баланси, звіти про прибуток і збитки, бізнес-плани та ін.).
Документи групуються наступним чином:
­ юридичні документи, що засвідчують наявність кредитних відносин між позичальником і банком;
­ матеріали щодо кредитоспроможності позичальника (довідки, отримані від інших банків, запити, листи, звіти аудиторських фірм, власні висновки банку щодо кредитоспроможності позичальника та ін.).

Экономика: новые вопросы