Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Свинцева куля пробиває дерев’яну стіну, причому швидкість в момент удару була 400 м/с. Яка частина кулі розплавилась, якщо на її нагрівання йде 60%

затраченої механічної енергії ? Температура кулі в момент удару 50°С, а

температура плавлення 327°С. Питома теплоємність свинцю 130 Дж/кг∙К,

питома теплота плавлення свинцю 25 кДж/кг.

Физика: новые вопросы