Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

У ході ізохорного охолодження газу довкіллю було передано 21 Дж теплоти. Яку роботу виконано над газом? Як у ході цього процесу змінилась внутрішня енергія газу?
А) 21 кДж; не змінилася В)0; збільшилась на 21 кДж
Б) 14 кДж; зменшилась на 7 кДж Г) 0; зменшилась на 21 кДж

Физика: новые вопросы