Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

У скільки разів температура нагрівника ідеальної теплової машини повинна бути більшою за температуру холодильника, щоб ККД машини був
рівний 75% ?

Физика: новые вопросы