Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Опір амперметра 0,05 Ом, верхня межа вимірювання 1А. Визначте опір шунта, щоб амперметром можна було вимірювати струм до 6А.

Физика: новые вопросы