Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа
ФФизика01.07.2022sa66

4. ЗАВДАННЯ Сполучіть фрагменти тексту в такій послідовності, щоб правильно охарактеризувати фізичну величину. Взаємодією тіл або частин одного тіла
Ця енергія обчислюється за формулою


Потенціальна енергія це енергія, зумовлена
Рухом тіла
Для тіла, піднятого над поверхнею Землі, Ця енергія обчислюється за формулою W = mgh

Физика: новые вопросы