Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1.При напрузі 220 В сила струму на резисторі рівна 5,5 А. Який опір резистора ?
А. 100 Ом Б. 40 Ом В. 25 Ом Г. 4 Ом.

2. Яку довжину має нікеліновий провідник площею перерізу
2 мм 2 і опором 21 Ом? Питомий опір нікеліну 420 нОм×м.
А. 10 м Б. 21 м В. 42 м Г. 100 м

Физика: новые вопросы