Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

З населеного пункту однією прямою дорогою вийшов подорожа- нин і через 1,5 години виїхав вершник. Швидкість подорожанина
5 км/год, швидкість вершника 30 км/год. Побудуйте графіки за-
лежності шляху від часу для подорожанина і вершника і, корис-
туючись цими графіками, знайдіть через який час після початку
свого руху вершник наздожене подорожанина

Физика: новые вопросы