Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Плоска монохроматична електромагнітна хвиля поширюється вздовж осі х. Амплітуда напруженості електричного поля хвилі Е₀=5мВ/м, амплітуда напруженості магнітного поля хвилі Н₀=1мА/м. Визначити енергію, перенесену хвилею за час t = 10 хв через поверхню, розташовану перпендикулярно осі x, площа поверхні S=15 см². Період хвилі T << t .

Физика: новые вопросы