Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

. Розділ IV «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики.
№ 22. 1. Z=18, N=22. 2. Кількістю нейтронів. 3. 5; 11. 4. Sb. 5. 2*10⁴ H. № 23. 1. a) beta- i у-випромінювання; б) у-випромінювання. 2. 12*10¹⁸ Гц. 4. На ядро 228/89 Ac. 5. 6,8*10-²⁷ кг; 7,7*10-¹³ Дж. 7. 12,04*10²³.
№ 24. 1. Уран-235; Радон-220. 2. ≈ 7,2-10¹⁷. 3. У 8 разів. 4. 0,6 с. 5. 3,7-10²⁰ Бк.
№ 25.2. 7,2*10 мкГр. 3. 16,6 3в. 4. 90 мкЗв. № 26. 1. 234 МДж; 2,34 кг. 2. 82 ГДж. 3. ≈17%.
№ 27.1. 32%. 2. 69*10⁶ кВт*год. 3. 432 ТДж. 4. ≈16 кг.

Физика: новые вопросы