Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Про які типи забруднень Вам відомо? Охарактеризуйте їх. б) Про які шляхи боротьби із забрудненням навколишнього середовища Вам відомо? Охарактеризуйте їх.
в) Які, на Вашу думку, типи забруднень є найбільш небезпечними для людини? Відповідь обґрунтуйте.
г) Які, на Вашу думку, три першочергові проблеми повинно вирішити людство для вдосконалення бережливого природокористування та захисту екології? Відповідь обґрунтуйте.

Физика: новые вопросы