Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Задача 1. Тіло вільно падає з висоти 180 м. Знайти шлях пройдений за останні 2 с руху. Задача 2. Автомобіль масою 10 т рушаючи з

місця, перші 60 м проходить за 8 с. Знайти силу тяги, якщо коефіцієнт опору 0,06.

Задача 3. На шнурі, перекинутому через блок, підвісили вантажі масою 400 г і 500 г. Знайти прискорення і силу натягу шнура.

Задача 4. З плота масою 250 кг, що рухається з

швидкістю 0,5 м/с, в напрямі, протилежному руху плота стрибає хлопчик масою 50 кг з швидкістю 1 м/с. Якої швидкості набуде пліт,

Физика: новые вопросы