Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

5. Визнач за табл. 1 (с. 29), яку частку населення планети (у %) становлять 10 най- більших за чисельністю народів світу, пригадавши загальну кількість населення сві- ту на 2021 рiк, а потім визначивши загальну чисельність 10 найбільших народів.

География: новые вопросы