Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

При пересіщенні трикутник CLN перейшов у трикутник C’L’N’. Знайдіть кути трикутника CLN, якщо трикутник C’L’N’ є рівнобедренним з основою L’N’ і кутомC’=120градусів ?

Геометрия: новые вопросы