Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Середня лiнiя МР трапеції ABCD (BC || AD) дорівнює 25 см. Відомо, що точка перетину бісектрис кутів А і С належить відрізку МР. Знайдіть периметр трапеції.

Геометрия: новые вопросы