Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Доведіть (двома !), що катет, який лежить проти кута, величина якого дорівнює 30°, дорівнює половині гіпотенузи.( Вказівка іб. Подвоїти катет і одержати рівносторонній трикутник іб. Провести медіану з вершини прямого кута.)

Геометрия: новые вопросы