Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Проєкт «Калькулятор» Створіть поле для калькулятора розміром 300 на 400,текстове поле для введення, що має відступи від бічних меж по 20 пікселів, висоту 30 пікселей.

Проєкт «Калькулятор»
from tkinter import*
tk=Tk()
tk. geometry("300x400") tk. titel("Калькулятор")
ent=Entry() ent. place(x=20,y=20,width=260,height=30 )

Проєкт «Калькулятор»
Вирівнювання в текстовому полі за до властивості justify має такі значення: Left
Right
Center
ent=Entry(justify=“right”)

Проєкт «Калькулятор»
Зробити, щоб текст в полі вирівнювався за правим краєм і мав розмір 16 пікселей

Проєкт «Калькулятор»
ent=Entry( justify="right", font="Arial 16")

Проєкт «Калькулятор»
Створюємо кнопки розміром 40x40 та кнопок «C» і «=» 100x40, надаємо їм ім’я:
Кнопка з цифрами –В0, В1,В2... Кнопка «.» - Point
Кнопка «C» - BC
Кнопка «=» - Equal
Кнопка «+» - Plus Кнопка «-» - Minus Кнопка «*» - Mult Кнопка «/» - Div

Проєкт «Калькулятор»
BC=Button(text="C",font="16")
BC. pack() BC. place(x=20,y=70,width=100,height=40 )
Equal=Button(text="=",font="16") Equal. pack() Equal. place(x=160,y=70,width=100,height=4 0)

Проєкт «Калькулятор»
Створюємо другий ряд квадратних кнопок

Проєкт «Калькулятор»
Принцип роботи калькулятора:
1. Коли натискаємо кнопку з цифрою або крапкою, то до текстового напису додається цифра або крапка.
2. Коли натискаємо на знак операції, запам’ятовуємо його, а також число, що міститься в текстовому полі. Текстове поле очищується.
3. Вводимо друге число.
4. Коли натискаємо кнопку «=» з першим і другим числом виконується операція відповідно до того, який знак ми за запам’ятали на кроці 2.

Проєкт «Калькулятор»
Для додавання цифри (тексту) в текстовому полі використовують метод insert(index, srt)
index – номер символу, перед яким додають текст. Для додавання тексу справа замість Index записують END.
str – текс, який необхідно вставити.

Проєкт «Калькулятор»
Прописуємо функцію додавання (зчеплення) цифр
def B7_cick(): ent. insert(END,"7")

Проєкт «Калькулятор»

Проєкт «Калькулятор»
Прописати функцію додавання (зчеплення) до кожної цифри В8, В9, В6...

Информатика: новые вопросы