Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1.Як відбувається пізнання історії через мистецтво? 2.Яке значення мають літописи для вивчення історії України?Відповідь обгрунтуйте.3.Який вплив на розвиток України мали М. Костомаров та М. Грушевський?4.Дайте визначення понять:"історична особа", "легенда", "національне відродження?". ів

История: новые вопросы