Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Розставити події у хронологічній послідовності, вказавши їх дати (1б.) Та подія, що відбулася найраніше – на першому місці, ті, що пізніше – за нею. Біля кожної букви
написати дату та розставити букви.
А) завершення Першої Пунічної війни
Б) підкорення Римом Південної та Середньої Італії
В) утворення республіки в Римі
Г) утворення першого тріумвірату

История: новые вопросы