Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Скласти історичний портрет Чингісхана. 1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча?
1.1. Де і коли він народився?
1.2 .Де і в яких умовах жив?
1.3 .Як формувалися його погляди?

2 .Особисті якості й риси характеру.
2.1.Які особисті якості діяча впливали на його діяльність?
2.2 .Які з його особистих якостей вам подобається, а які ні?

3. Діяльність історичного діяча.
3.1 .Охарактиризуйте основні справи його життя.
3.2 .Які успіхи і невдачі були у його справах?
3.3 Які верстви населення підтримували його діяльність, а які -ні, та чому?

3.4. Які були наслідки його діяльності:
а) для сучасників;
б) для нащадків?

4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча?

История: новые вопросы