Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Наведіть приклади, які проілюструють вплив Русі-України на розвиток європейської цивілізації. Які досягнення русько-українського суспільства ви вважаєте найважливішими для розвитку українських земель у майбутньому?

История: новые вопросы