Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Укажіть зміни, які відбулися в освіті міжвоєнного періоду. (3 правильні відповіді.)
А)початкова і середня освіта стають обов'язковими
Б)освіта у початкових школах виключно платна
В)індивідуальний підхід до навчання учнів
Г)подолання неписемності населення
Д)акцент на вивчення предметів природничо-математичного циклу
Е)наголос на вивченні гуманітарних наук

История: новые вопросы