Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Укажіть, яке твердження є хибним: А – повний текст доповіді М. Хрущова на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС не публікувався в радянських засобах масової інформації аж до 1989 року.
Б – доповідь М. Хрущова на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС містила детальний аналіз причин культу особи.
В – повість І. Еренбурга «Відлига» була написана у 1954 році до річниці смерті Й. Сталіна.
Г – висловлена М. Хрущовим критика культу особи Й. Сталіна сприяла політичному і морально-психологічному оздоровленню радянського суспільства.

История: новые вопросы