Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1.Як називали в Римі корінних жителів, що походили від перших поселенців — засновників міста?
А) плебеї Б) демос В) аристократи Г) патриції
2. Представник обраний плебеями для захисту їхніх інтересів –
а) консул б) сенатор
в) народний трибун г) полководець
3. Головний противник Риму ...
а) Єгипет б) Галлія
в) Карфаген г) Сирія
4. Вкажіть хронологічні межі Пунічних війн:
а) 276 - 265 рр. до н. е.; б) 218 - 201 рр. до н. е.;
в) 264 -146 рр. до н. е.; г) 149 - 146 рр. до н. е
5. Провінції-це...
а) володіння Римської держави за межами Апеннінського півострова
б) одиниця римського війська;
в) володіння Риму на Апеннінському півострові
6. Хто iз римських полководців провiв вiйськову реформу у 107 р. до н. е.
А) Гней Помпей Б) Юлій Цезарь В) Октавіан Август Г) Траян Д) Гай
Марiй
7. Перша Пунiчна вiйна розгорнулася за :
А) Сицилию ; Б) Корсику ; В) Сардинию ; Г) Крит
8. Вирiшальна битва Другоi Пунiчноi вiйни вiдбулася бiля мiста :
А) Канни ; Б) Карфаген ; В) Замма ; Г) Капуя
9. Основна структурна одиниця римськоi армii – це
А) Манiпула ; Б) Центурия ; В) Легiон ; Г) Когорта
Доповнiть речення :

10. « В римськiй армii була встановлена сувора дисциплiна. Найбильш
жорстоким покаранням була ...» .
11. «Марiэви мули» - це ...
12. Слова «Ще одна така перемога и я залишусь без вiйська» приписують ...

История: новые вопросы