Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

ДО ІТЬ будь ласка практична робота!! 1. До якої групи ви б віднесли сучасних українців ?
2). ЧОМУ
Нація - етнічна спільнота ( етнос з единою мовою
і самосвідомістю (як особистим відчуттям" національної ідентичності", так і колективним усвідомленнямсвої єдності та відмінності від
інших).
Етнос корінний народи, які проживають на своїй
етнічній території.
Народ - група людей, що відрізняється спільністю
ряду ознак лови, культури, території, релігії,
історичного минулого.
3. Робота з картою. Розгляньте карту українських земель XIV столітті та назвіть території, на яких проживали українці.
4. Чи можна ці землі вважати землями, які історично належать українському народу? Чому?
5. Працюючи з підручником, визначте, які соціальні верстви
проживали на українських землях та чим вони займалис Самостійно створіть таблицю в зошиті та занесіть результати роботи в неї.
6. ВИСНОВОК
будь ласка ...

История: новые вопросы