Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

3. Нова ера - це: А) компроміс між австрійським урядом i поляками Галичини початку ХХ ст.., що передбачав придушення поляками антиурядовоï пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки Б) угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX СТ.., СУТЬ ЯКОЇ ПОлягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу В) Украïно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст.. у Галичини, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів Г) політика австрійського уряду початку ХХ ст.. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності

История: новые вопросы