Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

8-тапсырма. Жақшадағы екі нұсқаның тиістісін жаз. 1. Халық (табиғаттағы, даладағы) өздері қастерлеген жерлерді «әулие бұлақ»,
«әулие ағаш» деп, көздің қарашығындай сақтаған. 2. Халқымыз ежелден өсімдіктер
мен жануарлардың табиғаттағы, адам өміріндегі қадір-қасиетін (зиянын, пайда-
Сын) жақсы білген. 3. Балаларына үнемі айтып отырған, оларды сақтап, қорғауға
(үйреткен, қадірлеген). 4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасында
бидай масағы мен қанатты пырақ (салынған, бейнеленген). 5. Халқымыздың өз
ұрпағын, табиғатты (құрметтеп, аялап), сақтауға тәрбиелейтін алуан түрлі құралы
бар. 6. Адам табиғаттан бөлініп (кете алмайды, бара алмайды). 7. Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясында: «Қазақстан Республикасы (адамдары, азаматтары)
табиғатты қорғауға, оның байлықтарын үнемдеп пайдалануға міндетті», — делінген.

Қазақ тiлi: новые вопросы