Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Жазылым. 4. Тест тапсырмасын орында. 1. Үндестік заңына бағынбайтын (не
соотв) сөзді көрсетіңіз.
А) Іскер В)Қайраткер С)Қолғанат
Д)Куанышты Е) Саяхат,,24
2. Буын үндестігіне бағынбайтын (не
cooTB) сөзді табыныз.
А) Орман. В) Өнер. С) Жазушы. Д)
Мектептер. Е) Қолөнер.
3. Буын үндестігіне қарай жалғанатын
катаннан басталатын көптік жалғауларды
(множ. ок) көрсетіңіз.
6. Буынның жуан, жіңішкелігіне қарай
болатын үндестікті көрсетіңіз.
А)Үндестік заңы. В)Кейінді ықпал.
С) Буын үндестігі. Д) Ілгерінді ықпал. Е)
Дыбыс үндестігі.
7. Буын үндестiгi заны бойынша
(соотв)жазылған сөзді көрсетіңіз.
А) Жауынгер В) Кәсіпорын С) Отбасы Д)
Мұғалім Е) Кітап
8. Үндестік заңына бағынбайтын
ПРМОГИТЕ

Қазақ тiлi: новые вопросы