Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

2. Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити перетворення: магній оксид → магній хлорид → магній карбонат → магній нітрат → магній гідроксид → магній оксид → магній ортофосфат. 3. Запропонуйте не менше чотирьох ів одержання магній сульфату.
4. Хлор об’ємом 0,224 л повністю прореагував з лужноземельним металом масою 0,4 г. Назвіть цей метал.

Химия: новые вопросы