Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

3. Добування й хiмiчнi властивості солей.

1. У дві пробірки налийте по 1 - 2 мл розчинів натрій хлориду та натрій ортофосфату.
2. До кожної пробірки долийте по 1 мл розчину аргентум(1) Hi трату. Укажіть колір осадiв, що утворилися, і запишіть рівняння реакцій.

Химия: новые вопросы