Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Перетворіть фрагменти схем реакцій на хімічні рівняння, у відповіді послідовно без розділових знаків запишіть коефіцієнти перед формулами речовин.
А) Сu + О2 → Б) Н2S+ О2 →
!!будь ласка

Химия: новые вопросы