Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Запишіть цифру, якою позначено правильний запис рівняння реакції карбон (ІV) оксиду з водою.
1. СО2 + Н2О = 2Н2СО2
2. 2СО2 + Н2О = Н2СО3
3. СО2 + Н2О = Н2СО3
4. СО2 + Н2О = Н2СО2
!!будь ласка

Химия: новые вопросы