Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

ДО ІТЬ ХОТЬ В ЯКОМУСЬ ПИТАННІ. ВЗАГАЛІ НЕ РОЗУМІЮСЬ В ХІМІЇ 1. Які реакції ви можете запропонувати, щоб розрізнити по хімічним властивостям три
рідини: метилбензен (толуен), гептан, гептен?
2. Запропонуйте хімічні реакції за до яких можна виходячи з метану отримати
бензен.
3. Що утвориться при взаємодії бензену з етиленом в присутності безводного хлориду
алюмінію? Як можна отримати бензен виходячи з: а) гексану; б) етилену; в)
ацетилену?
4. Напишіть структурні формули сполук, які отримуються при хлоруванні: а)
бромбензену; б) нітробензену.
5. Пара-диметилбензен (ксилен) окислюють в присутності перманганату калію. Які
продукти можна при цьому отримати, напишіть схему реакції?
6. Які продукти можна отримати, якщо діяти послідовно на етилбензен такими
реагентами: 1) перманганат калію; 2) гідроксид натрію; 3) водень в присутності
нікелю?
7. Бромом в присутності АlCl 3 діють на а) пара-метиланілін; б) пара-нітротолуен. Які
продукти утворяться? Відповідь аргументуйте.
8. Отримайте з толуену: а) о- та п-нітробензойні кислоти; б) п-ксилен; в) тринітротолуен.

9. Напишіть реакції отримання наступних вуглеводнів за Фріделя-Крафтса : а)
етилбензену; б) ізобутилбензену; в) пропілбензену. За яких умов відбуваються ці
реакції?

Химия: новые вопросы