Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Напишіть рівняння реакцій, складіть електронний баланс, укажіть окисник і відновник: K + CI2=S + H2 KBr + I2- CH4 +O2=

Химия: новые вопросы