Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Реакція обміну можлива, якщо один з продуктів реакції: а) нерозчинна у воді сполука, б) газоподібна речовина; в) луг, г) вода

Химия: новые вопросы