Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

напишіть структурні формули двох гомологів і двох ізомерів за положенням кратного зв'язку і двох ізомерів за карбоновим скелетом гептену

Химия: новые вопросы