Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами їх взаємодії. СН3COОН + HCl →
СН3COОН + NaOH →
СН3COОН + Na2CO3 →
СН3COОН + Na →

1)реакції не відбувається
2)натрiй етоноат + водень
3)натрiй етоноат + вода + карбон(VI) оксид
4) натрiй етоноат + вода

Химия: новые вопросы